نوامبر

نوامبر 30, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اکباتان | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اکباتان دوباره، فقط برای اینکه مطمئن شوید وارد شده‌اید که می‌خواهید از آن استفاده کنید. مهم: اگر کنترل والدین خود را […]
نوامبر 27, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی باغ فردوس | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی باغ فردوس هر کانالی را که می‌خواهید پنهان کنید، مشخص کنید و سپس روی کلیک کنید تا کانال را پنهان کنید. […]
نوامبر 25, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اختیاریه | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اختیاریه کنترل‌های بسته زمانی که عنوان‌ها را می‌بینید. این تنظیمات فقط ارائه می‌شودبرای تلویزیون آنتن، ورودی و پخش ویدیو. هر مقدار […]
نوامبر 16, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اوین | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی اوین ورودی‌های تلویزیون را تعویض کنید تا به دستگاه متصل به ورودی، مثلا، تعویض ورودی به سادگی برجسته کردن کاشی ورودی در […]