سپتامبر

سپتامبر 26, 2020

تعمیر تلویزیون در پرند

شهر جدید پرند که از توابع رباط کریم می باشد در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. این شهر در حال توسعه می باشد و […]
سپتامبر 26, 2020

تعمیر تلویزیون در پارک وی

پارک وی که چهارراهی در شمال می باشد به واسطه ایجاد تقاطع با بزرگراههای چمران و مدرس و خیابان ولیعصر دارای اهمیت ویژه ای می باشد. […]
سپتامبر 26, 2020

تعمیر تلویزیون در جنت آباد

سپتامبر 26, 2020

تعمیر تلویزیون در ازگل