نوامبر

نوامبر 4, 2020

پرش تصویر در تلویزیون ال جی |۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵-۶۶۲۲۱۴۰۷-۳۳۶۴۱۸۴۲

پرش تصویر در تلویزیون ال جی   پرش تصویر در تلویزیون ال جی       پرش تصویر در تلویزیون ال جی   نمایندگی تعمیر تلویزیون […]
نوامبر 4, 2020

بهم ریختگی رنگ در تلویزیون ال جی |۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵-۶۶۲۲۱۴۰۷-۳۳۶۴۱۸۴۲

بهم ریختگی رنگ در تلویزیون ال جی بهم ریختگی رنگ در تلویزیون ال جی         بهم ریختگی رنگ در تلویزیون ال جی آیا […]
نوامبر 4, 2020

ماندن تصویر روی لوگو

ماندن تصویر روی لوگو در تلویزیون های ال جی: ماندن تصویر روی لوگو در تلویزیون های ال جی به عنوان یک مشکل رایج در میان کاربران […]
نوامبر 4, 2020

فراموشی رمز تلویزیون ال جی

فراموش کردن رمز تلویزیون ال جی: فراموش کردن رمز تلویزیون یکی از رایج ترین اتفاقاتی است که می تواند برای کاربران این دستگاه رخ دهد. هر […]